Hjem

Hver mandag og onsdag klokken 20:00 i Ranheimshallen

Du kan bruke SPOND for å melde deg på trening.

Trondheim & Omegn Sportsklubb ble stiftet 18.10.2017 for å tilby et treningsfelleskap til voksne mosjonister i regionen. Vi skal være et lavterskeltilbud for deg som liker trening  sammen med andre. Vi har medlemmer på alle nivåer, og våre fellestreninger legges opp for å være effektive økter med mulighet for individuell tilpassning. Vi er fra stiftelsen medlem av friidrettsforbundet.


Fordelen med å være med i klubben er mange:


 • Det er gøy å trene sammen.
 • Det er motiverende og forpliktende å trene sammen med andre.
 • Ved å løse helårslisens gjennom klubben sparer dui penger ved deltakelse i konkurranser.
 • Lisens har også en forsikring som dekker deg ved eventuelle treningsskader - også utenfor den organiserte treningen
 • En får tilhørighet i et sosialt miljø.
 • Miljøet består av frivillige med ekte engasjement og dugnadsånd.
 • Det er givende å bidra til et bedre miljø i lokalsamfunnet.
 • Gruppen er forankret i et idrettslag som gjør tilbudet vedvarende.
 • Medlemmene kan utveksle erfaringer og kompetanse med hverandre.
 • Erfarme resurspersoner kan gi kompetanse, struktur og variasjon i treningen.
 • Treningen er billig.
 • En får adgang/tilgang til anlegg/baner og utstyr. Trondheim har flere flotte anlegg med kjernetid for idrettslag, der vi som klubb kan trene.
 • En får tilgang til gunstige avtaler. F. eks utstyr til redusert pris. 
 • En kan konkurrere på eget nivå for idrettslaget. Vi håper og tror at det å ta på seg drakten skaper felleskap og stolthet.
 • Idretten har sunne verdier og ikke fokus på slanking eller utseende.
 • Du er med å synliggjøre at trening for voksne er viktig, og får en stemme inn i idrettskrets og kommune. Det er god folkehelse i å tilrettelegge for at også voksne trener.


Medlemsavgiften er 150kr pr. år.